Когато видим болката красива

Когато видим болката красива – какво представлява психотерапията?

Кинцуги (яп. 金継ぎ спояване със злато), японско изкуство споява счупени парчета керамика със злато и ги превръща в изящни произведения. Философската основа се базира на това, че счупените парчета са неделима част от историята на предмета и не заслужават да бъдат замаскирвани и забравяни. Тази символика представя прекрасно идеята за трансформиране на болезнените опитности в мъдрост и красота. Възможността болката да бъде гледана и претворена в изкуство, да и бъде дадено уважително място и човек да израсте по-силен от уроците в живота. Това не се случва, когато постоянно я отбягване, а когато и обърнем внимание, прегърнем я като малко дете и да останем с нея. За това се изисква смелост …

Обръщането към себе си не е само приятен процес, защото открива и сенчестите ни страни, които ние не желаем да видим. Психиката ни често обича да заобикаля всичко, което не и допада в нас самите, да го украсява, изменя или обяснява, така се защитава от неприятните чувства. Живеем, оплетени в защитни механизми. Една от възможностите с която можем да видим и разкрием различните аспекти от себе си е психотерапията – проявлението на тези способности и най-вече вътрешните конфликти, които те създават. Тези аспекти често функционират под формата на неосъзнати модели, образувани като следствие на адаптацията ни в житейски план и придобиват статична структура. Използвайки ги, често и неосъзнато, те стават автоматични и негъвкави, човек става предсказуем. Разпознаването на моделите, дистанцирането от тях и разбирането им дава свобода на избора – дали да ги използваме или не, както и властта да ги променяме. В общуването си с психотерапевта тези механизми се проясняват и човек има възможността в сигурна среда да ги осъзнае и да осветли на вътрешния си мир. Основна идея е не е да се научим да потискаме някои страни на психиката си, което увеличава вътрешните конфликти и напрежение, а по-скоро свързване с естествените процеси протичащи в нас, с дълбоките си нужди и приоритети. Това е бавен процес, който изисква търпеливо да се посветим на него.

Страх да не станем зависими от терапевта? Това е въпрос, който понякога клиенти са задавали в началото на терапията. Целта е точно обратната – човек да открие и да се свърже със собствените си ресурси, да стане по-устойчив. Функцията на терапевта не е да внася свои виждания и да наставлява, а да създаде защитено пространство и да подпомогне човек сам да открие една по-автентична своя същност.

Път към себе си

Психотерапията е път за личностно развитие, дълбок и вълнуващ. Той е за хора, имащи стремеж към себе-познание. Макар и болезнен на моменти, този път носи удовлетворението на истинността. Преминава през осмисляне и преживяване на себе си, а не на външни привнесени доктрини за “позитивно мислене”, “фалшива самоувереност” и “да бъдем успешни”. Основава се на вярата за това, че в човек съществува потенциал, който се разкрива постепенно, без да бъде насилван. Този процес е една добра възможност да разберем и приемем себе си, да станем по-мъдри.

Десислава Попова – гещалт терапевт

Ирена Лазарова – юнгиански ориентиран психотерапевт

Един коментар за “Когато видим болката красива

  1. Когато сме ядосани на себе си, се чувстваме виновни, когато буквално си търсим сами наказание, то идва под формата на нещастен случай. На пръв поглед, ние сме само жертви на невинна на злополука. Инцидентът ни позволява да помолим за помощ и съчувствие другите. Да ни лекуват раната и да се грижат за нас. Често ние сме принудени да лежим в леглото, понякога в продължение на дълъг период от време. И ние стенем от болка. С болката нашето тяло ни подсказва нещо, над което трябва да работим. Силата на болката показва колко силно сме искали да се накажем.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Към началото