Tag archives for:

психологична травма

EMDR

EMDR

Posted on 13/04/2016 at 9:15 by / 0

E M D R – Терапията, която помага да се освободим от душевната болка, която носим в спомените си.

 

Бързо действащ и признат в академичните среди, наред с класическите школи, този наглед нестандартен метод успява да се разпространи благодарение на уникалните резултати, подкрепени научно с голям брой емпирични доказателства.

Н А Ч А Л О Т О

Всичко започва през 1987 г., когато американската психоложка Francine Shapiro, разхождайки се в парка, размишлява върху болезнено събитие в живота си. В същото време, тя забелязва, че когато движи очите си по определен начин неприятните чувства сякаш намаляват. Очните движения наподобявали очните движения в REM фазата на съня – фазата, в която имаме съновидения. През 1989 г. започнали редица експерименти и контролирани изследвания с доброволци, които “преработвали” неприятни събития по този начин.

През 1990 г. Shapiro събира достатъчно данни и официално създава методика, наречена EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) или десентизация и преработка чрез очни движения. Както всичко нестандартно, излизащо от общо-възпиетата психотерапевтична рамка, със своята оригиналност EMDR среща доста съпротива. Това допринася за увеличаване на изследванията и откриването на  по-изненадващи резултати.

Започва прилагането й при ветерани от войната, страдащи от ПТСР (пост травматично стресово разстройство), при хора преживели катастрофи, травмиращи събития, физическо и сексуално насилие, раздяла, загуба.

През 2004 г. EMDR е призната за най-ефективната терапия за такива проблеми от американската психиатрична организация.

Продължава да се развива сферата на приложение и да се правят нови опити – прилага се в сферата на тревожност, паник атаки, обсесивно-компулсивно разстройство, хранителни разстройства, фобии, депресии, подобрява усещането на човек в сфери – училище, работа, спорт, бизнес, помага при най-разпространената фобия – страх от говорене пред публика.

За травми се приемат и обработват събития, които имат дълготраен вреден ефект върху човека и са допринесли за формиране на негативни ирационални вярвания. Прилага се при деца, преживели насилие, всякакви видове кризисна интервенция. Работи се с всякакви спомени – дори фантазни – които често присъстват в ранното детство.

През 2013 г. EMDR (заедно с когнитивно-поведенческата терапия) е препоръчана като най-добра терапия за деца, юноши и възрастни преживели травми и страдащи от ПТСР (пост-травматично стресово разстройство).

 

В Ъ Т Р Е  В  М О З Ъ К А

Изследвания на клиенти, преминали през EMDR терапия показва какво се случва на ниво мозъчна активност.  

Изследвания с fMRI (функционален ядреномагнитен резонанс) илюстрират промяната на ниво мозъчна активност преди и след една EMDR сесия. Преди сесията изследваните лица, мислейки за травматичното събитие имат повече активност в лимбичната система (мозъчния дял, отговарящ за емоциите), а след преработката активността преминава в кората на мозъка (мисълта).  Това нагледно обяснява как след “преработката” събитието не носи на човека този дискомфорт, който изпитва първоначално.

С помощта на други изследвания с ядреномагнитен резонанс се установява, че освен очни движения за терапия могат да се ползват и други видове билатерална стимулация (последователно стимулиране на двете хемисфери на мозъка, мозъчните полукълба) като звукова, тактилна – с потупвания.

Друг любопитен факт е, че в Америка, хората подлагащи се на EMDR терапия задължително подписват декларация, че не са свидетели по дело – в противен случай има опасност да променят възприятието си на съответното събитие и да дадат погрешна информация в съда.
М И Н А Л О  Н А С Т О Я Щ Е  Б Ъ Д Е Щ Е

Стремежът на EMDR е да намали максимално дискомфорта от събитията, носени в нашите спомени с помощта на т.н. адаптивна преработка на информацията. Преработката обхваща три сфери – минало, настоящи отключващи фактори и бъдеще. Възможността за създаване на модел за бъдещето е ценен, чрез него можем да “закодираме” позитивни вярвания за определени ситуации, които ни затрудняват и тревожат. Работата с бъдещето също е своеобразна работа със спомените, защото то присъства под някаква форма в нашите паметови мрежи и ние можем да работим с него по същия начин, както и с миналото и настоящето.

По аналогичен начин се преработват сънища – особено ако имаме повтарящи се кошмари.

Във виртуалното пространство дълго време не са били допускани записи на EMDR сесии с цел да се предпазят хората от злоупотреба. Сега в youtube могат да се намерят доста материали за това, и все пак искам да предупредя читателите, че това е много мощен инструмент и не е добре да си играем с него. Сесии трябва да се провеждат само от специално обучени терапевти, в противен случай може да има обратен ефект.

EMDR терапията има смелостта да твърди, че дори една сесия прави промени в живота на човек.

Интервюта

психология с душа

Posted on 11/01/2016 at 20:02 by / 0
списание 8 – декември 2015:
Холистичната АИТ психотерапия съчетава похвати от класическата наука с енергийни методи

Психологията е наука, комплексна колкото и своя предмет на изследване – човека. И докато част от направленията ѝ все още се придържат към един фрагментиран подход, се появяват и нови школи, които еволюират в обратната посока – холистично и цялостно разглеждане на уникалната човешка същност. Предстои да ви запознаем именно с такъв представител на новото поколение психотерапии. AIT е съкратено от Advanced Integrative Therapy – съвременна или напреднала интегративна терапия, но тъй като трудно се превежда в пълното си значение, най-често се използва абревиатурата АИТ. Терапията е съвременна и напреднала, защото добавя или по-скоро връща схващането за съществуване на душата като част от човешката същност.

Това „липсващо звено“ си проправя бавно и полека път обратно в лоното на психологията след повече от век. Душата „си отива“ от западната психология с обособяването ѝ като самостоятелна, отделна от философията, емпирична наука. За отправна точка се приема основаването на първата психологическа лаборатория в Лайпциг през 1897 г. от Вилхелм Вунт. От този момент за достоверни започват да се приемат единствено факти, които могат да бъдат превърнати в цифри, статистически проверени, повторени от всеки друг учен с много сходен резултат. Логично последствие е отпадането на „части“ от човешката същност като дух и душа, които трудно се измерват…
Read More

AIT психотерапия

AIT

Posted on 18/06/2015 at 9:37 by / 0

aitAdvanced Integrative Therapy (AIT) е терапия която съчетава в себе си травма-ориентираната терапия, дълбинната психодинамична психология, когнитивната терапия, телесно-ориентирана психотерапия, както и трансперсоналната и енергийната психология в една пълноспектрова, последователна, ясно структурирана, терапевтична система, насочена към изцелението на ума, тялото и душата, взимайки предвид уникалността на отделната личност. Read More

close