Малко за гещалт психотерапията – просто за сложното

Ще се опитам да очертая някои основополагащи принципи в подхода на гещалт терапията, като ще се постарая максимално да избягвам специфична терминология.И така, през 1944 г. аналитикът Фриц Пърлс, пише книга “Ego, Hunger and Aggression – ревизия на Фройдовата теория и метод”. Тази провокация към законтенелите, според него идеи на класическата психоанализа не носи успех, […]

Депресията – пътуване към едни от най-изолираните и болезнени области в човешката душа.

Депресивното преживяване ни принуждава да спрем и по неизбежност да осмислим живота си, целите си, стремежите и смисъла.

За психотерапията, психологичното консултиране и как да се ползваме от тях.

Пиша този материал, за да помогне при ориентирането в огромното предлагане на услуги в областта на психичното здраве, защото личния ми опит показва, че често хората не са съвсем наясно с тези въпроси. Искам да се спра на това – какво представлява психологичното консултиране и какво психотерапията (гещалт психотерапията в частност, от позицията на гещалт […]

Група за личностно развитие

За кого е предназначена? За всички, имащи стремеж да надникнат малко по-дълбоко зад заучените си автоматични реакции, да разберат повече за себе си, да подобрят уменията си за общуване, да развиват творческия си потенциал, да изразяват себе си, да разберат повече за невидимото, което се случва зад поведенческите реакции… за хората, избрали да вървят по […]

Семейно консултиране

Липсата на подкрепа и близост в семейната среда е болезнена за всички, често се дължи на взаимни разочарования, непосрещнати очаквания и липса на достатъчно индивидуално пространство в системата. Добре е да се работи с всички членове на семейството. Възстановяваме открито общуване, преработваме потиснати негативни емоции. Разглеждаме на динамиката в семейната система и търсим нови начини […]

Психологична работа с двойки

Партньорски взаимоотношения Да израснем в отношенията – чрез преминаване през конфликтите към постигане на дълбока свързаност и приемане. За кого са ? За семейни или романтични двойки, които преживяват трудности във взаимо отношенията си и за всички, които искат да изградят хармонична връзка. Традициите, които даваха предписания и основа на едно семейство умират.  Хората търсейки […]

      G222: “Свързването родител дете – магията да бъдем заедно” “G222” са ежемесечни тематични вечери, организирани от Българския институт по гещалттерапия (БИГТ), които да представят на широката публика по интерактивен начин теми от терапевтичната практика, през гещалтистката парадигма. “G222” се провеждат всеки втори Вторник от месеца за два часа в G-център за обучение […]

Към началото