Гещалт терапия

Какво представлява гещалт терапията?

Насочена към себепознание психотерапия, която възприема разглежда човека и неговите преживявания в контекста на връзката си с околната среда.

Тя е фокусирана върху перспективата тук и сега, тя цели постигане на по-пълно осъзнаване на себе си и контакта с околния свят.

В гещалт психотерапията се акцентира върху динамиката на връзката терапевт – клиент. Тя служи като основа за опознаване на мислите, чувствата и телесните усещания на клиента.

Принципи на терапевтичния процес:

Тук и сега – стремежът е да се постигне на осъзнаване на настоящия момент и промените които протичат от един миг в друг. Идеята е, че миналото е свързано с настоящето и зациклянето в него е излишно. Тревожността за бъдещето също се редуцира. По време на терапията излизат спомени от миналото, както и страхове за бъдещето и те биват разглеждани в перспективата какво носят на клиента, каква роля имат и как той може да бъде с тях.

Феноменологичен подход – изследва се това, което е видимо и проявено, без да бъде интерпретирано от терапевта. Преживяването на човек се разглежда като неразделна част от ситуацията (теория на полето).

В процеса на работа се ползват експерименти, които водят до трансформиращо преживявания и инсайти.

Прочетете още тук.

therapies-gestalt

Вашият коментар

Към началото