Индиговите деца

„Детето ми не е странно, то е индиго!“

В последните няколко десетилетия все повече се говори за децата индиго. Какво всъщност представляват тези деца и как да ги разпознаем, а дали самите ние не сме такива?

Предполага се, че индиговите деца са следващата стъпка в човешката еволюция и те са тук за да ни помогнат да достигнем до нашата същност. Самият термин „индигови деца“, е въведен от американската хромо терапевтка Нанси Ан Тейп през 70-те години на 20 в. В книгата си “Да разбереш живота си чрез цвета”, тя излага концепцията, че всеки има свой цвят на живота, а някои дори и два и повече. Това са цветни слоеве, открояващи се в аурата или електромагнитното поле и обединяващи подобни личностни черти. Съответно цвета на индиговите деца е цвят индиго. Индиговият цвят от своя страна се свързва с аджна чакра – енергийния център локализиран в центъра на главата, т.н. трето око, която се асоциира с интуицията, паранормални способности, висока сензитивност. Според други изследователи това е цвета на душевното състояние, а не на аурата, чийто цвят се мени според настроенията и интересите. На пръв поглед тези деца изглеждат като другите, въпреки че често са физически красиви с проникновени очи.

Основните характеристики на индиговите деца са развита интуиция, силно изявени психични способности и борбена персоналност. Отличават се с голяма сензитивност, креативност и духовност. Притежават висок интелект и мъдрост, която не е характерна за възрастта им и при това без да четат много. Тъй като дясното мозъчно полукълбо на индигото е доминиращо, те се увличат по музика, арт, писане, духовност, медитации.

Тези деца имат силно развита емпатия, поради което имат способността да разпознават мислите и чувствата на другите. Могат безпогрешно да различат кога някой е честен, истински и кога лъже и е фалшив. Те са тук със съзнанието, че са създадени за нещо значимо. Докато за повечето хора ума е разделен от тялото, според индиговите деца, само чрез интегрирането им е възможно да се достигне до вътрешното знание. За истинските индиго няма граници – те пътуват съвсем комфортно между световете, обикновено нощем, когато мислим, че спят. Те са тук също така за да ни припомнят, че нашите мисли и чувства не са наша собственост, че сме забравили кои сме и как нашите умове се свързват помежду си, да ни припомнят, че поставяме „мисля“, пред „чувствам“, че нашата способност да се свързваме с колективното съзнание е все още в нас, а ние просто сме забравили как да я използваме.

Те ни учат да притежаваме собствената си сила, да уважаваме себе си, като не я даваме на тези които я изискват от нас. Учат ни да отдадем значение на своята креативност и духовност и да не се фиксираме в материалните неща.

Целта на живота им е да донесат осъзнаване на хората и да променят старата система. Тук са за да ни учат и лекуват. Имат много нисък толеранс към хора и системи, които не са автентични и авторитети без добра кауза или причина. Те стават много гневни и реагират остро на несправедливостите.

Те имат уникален поглед върху нещата и не биха се подчинили за да се впишат в обществото. Като цяло дори изглеждат антисоциални (детето което си играе само на площадката), освен в компанията на себеподобни, които споделят техните виждания и интереси.

Индиговите деца често са диагностицирани с Хиперактивност и дефицит на вниманието, Дефицит на вниманието, Обсесивно компулсивно разстройство, Дислексия и Обучителни трудности. Също така са предразположени към депресия и проблеми със съня като инсомния и чести кошмари. Поради своята сензитивност са предразположени към алергии към храната и околната среда. Лесно се поддават на зависимости.

Когато са заобиколени от негативизъм, гняв, силен шум и други неща от този сорт, поради своята фина чувствителност, те ги абсорбират и излизат от баланс, реагират гневно или пък се затварят в своята черупка.

За тях физическият свят е илюзия, убедени са, че всичко е енергия и живо съзнание, всичко във вселената е взаимно свързано. По – лесно им е да изучават духовни категории, от колкото материални. Лесно общуват с животни, насекоми и растения – виждат духа в тях. Имат развинтена фантазия и от страни може да изглежда като че ли общуват с невидимо другарче. Понякога съчетават в себе си мъжки и женски аспекти. Не биха се оставили да бъдат ръководени от хора с различни от техните принципи, реагират гневно когато се опитат да им поставят рамки или да ги вкарат в рутина. Трудно подлежат на дисциплиниране, по – скоро имат нужда от ясно очертани отношения, много любов и приемане. Те самите изпитват силна любов и това винаги се усеща от околните.

Отношението им към парите или е като към нещо ненужно и напълно ги отхвърлят или са осъзнати за силата която им дават и често успешно си създават изобилие от тях.

indigo2В обобщение това са общите характеристики на индиговите деца:

* Те идват на този свят с кралско чувство (и често се държат по този начин);

* Имат чувството, че „заслужават да са тук“ и са изненадани когато околните не споделят това чувство;

* Себестойността не е голям проблем, често казват на своите родители „кои са“;

* Изпитват трудности с абсолютните авторитети ( авторитети без обяснение или избор)

* Те просто няма да направят определени неща, например чакането на опашка е непосилно за тях;

* Фрустрират се от ритуално ориентирани системи, които не изискват креативно мислене;

* Често виждат по – добри начини за вършене на нещата и в училище и в къщи и за това изглеждат като „системни нарушители“ (не са конформни с никоя система);

* Изглеждат антисоциално докато не попаднат сред хора от своя вид. Ако няма други с такова съзнание около тях, те се обръщат към вътрешния си свят, чувствайки се сякаш никой не ги разбира. Училището може да бъде извънредно трудно за тяхната социалност.

* Не изпитват вина когато ги наказват;

* Не изпитват срам когато ви осведомяват от какво се нуждаят.

В заключение искам да кажа, че все пак това е само една теория, която не почива на сериозни научни доказателства и всеки сам решава в какво да вярва.

Вашият коментар

Към началото