Когато видим болката красива

Когато видим болката красива – какво представлява психотерапията?

Кинцуги (яп. 金継ぎ спояване със злато), японско изкуство споява счупени парчета керамика със злато и ги превръща в изящни произведения. Философската основа се базира на това, че счупените парчета са неделима част от историята на предмета и не заслужават да бъдат замаскирвани и забравяни. Тази символика представя прекрасно идеята за трансформиране на болезнените опитности в мъдрост и красота. Възможността болката да бъде гледана и претворена в изкуство, да и бъде дадено уважително място и човек да израсте по-силен от уроците в живота. Това не се случва, когато постоянно я отбягване, а когато и обърнем внимание, прегърнем я като малко дете и да останем с нея. За това се изисква смелост …

Обръщането към себе си не е само приятен процес, защото открива и сенчестите ни страни, които ние не желаем да видим. Психиката ни често обича да заобикаля всичко, което не и допада в нас самите, да го украсява, изменя или обяснява, така се защитава от неприятните чувства. Живеем, оплетени в защитни механизми. Една от възможностите с която можем да видим и разкрием различните аспекти от себе си е психотерапията – проявлението на тези способности и най-вече вътрешните конфликти, които те създават. Тези аспекти често функционират под формата на неосъзнати модели, образувани като следствие на адаптацията ни в житейски план и придобиват статична структура. Използвайки ги, често и неосъзнато, те стават автоматични и негъвкави, човек става предсказуем. Разпознаването на моделите, дистанцирането от тях и разбирането им дава свобода на избора – дали да ги използваме или не, както и властта да ги променяме. В общуването си с психотерапевта тези механизми се проясняват и човек има възможността в сигурна среда да ги осъзнае и да осветли на вътрешния си мир. Основна идея е не е да се научим да потискаме някои страни на психиката си, което увеличава вътрешните конфликти и напрежение, а по-скоро свързване с естествените процеси протичащи в нас, с дълбоките си нужди и приоритети. Това е бавен процес, който изисква търпеливо да се посветим на него.

Страх да не станем зависими от терапевта? Това е въпрос, който понякога клиенти са задавали в началото на терапията. Целта е точно обратната – човек да открие и да се свърже със собствените си ресурси, да стане по-устойчив. Функцията на терапевта не е да внася свои виждания и да наставлява, а да създаде защитено пространство и да подпомогне човек сам да открие една по-автентична своя същност.

Път към себе си

Психотерапията е път за личностно развитие, дълбок и вълнуващ. Той е за хора, имащи стремеж към себе-познание. Макар и болезнен на моменти, този път носи удовлетворението на истинността. Преминава през осмисляне и преживяване на себе си, а не на външни привнесени доктрини за “позитивно мислене”, “фалшива самоувереност” и “да бъдем успешни”. Основава се на вярата за това, че в човек съществува потенциал, който се разкрива постепенно, без да бъде насилван. Този процес е една добра възможност да разберем и приемем себе си, да станем по-мъдри.

Десислава Попова – гещалт терапевт

Ирена Лазарова – юнгиански ориентиран психотерапевт

Вашият коментар

Към началото