Психологична работа с двойки

Партньорски взаимоотношения

Да израснем в отношенията – чрез преминаване през конфликтите към постигане на дълбока свързаност и приемане.

За кого са ? За семейни или романтични двойки, които преживяват трудности във взаимо отношенията си и за всички, които искат да изградят хармонична връзка. Традициите, които даваха предписания и основа на едно семейство умират.  Хората търсейки собствената си индивидуалност срещат трудности в това едновременно да бъдат себе си и да бъдат “заедно”. От една страна е плашещо да запазиш себе си и да останеш в самота, от друга съществува угрозата да бъдеш погълнат от “съвместното ние”. Тънката граница между двете състояния е динамична и трудно удържима.

Двойката е повече от сбор на индивидуалности. Моделите на взаимодействие, които случват в двойката се създават от помежду двамата и 

Хората имат различни нужди и дълбока мотивация и влизайки във връзка се срещат с неспособността да разберат и да приемат потребностите и мотивацията на другия човек.

След приказния период на влюбване се стига до момента, в който виждаме човека с други очи. Партньорите често са неспособни да разберат и приемат различните нужди и мотивация на другия.

Причини за нехрамонични отношения

История на несполучливи отношения;

Нездрави (дисфункционални) семейни модели на отношенията в детството;

Неспособност за изразяване на собствената позиция, мислите и емоциите;

Отдръпване и затваряне в себе си, като решение за избягване на конфликта;

Страх от изоставяне;

Нужда или страх от контрол;

Невъзможност да запазим граница и др.

Какво искаме да постигнем?

Терапията е успешна, когато двамата партньора отворят сърцата и умовете си за преживяването на другия – не отдръпването към собствените си рани и чакане на решение за тях, а по-скоро разбиране и свързване с болката на другия.  Дълбокото чувство да бъдеш в двойка предполага интересът към партньора като друг, като нов човек, оставяйки настрана навикът, с който сме свикнали да го възприемаме, както и смелостта да бъде уязвим и присъствен за другия тук и сега.

За да се случи това, ние трябва да разпознаем и признаем собствените си страхове, които ни “отдръпват” от интимността и да се свържем с преживяването на другия.

Когато това се случи може да се постигне взаимност. Ефектът е не жертва на индивидуалните желания заради “семейните и социални “правила”, а по-скоро разкриване на спонтанност, характерна за всяка значима връзка. Целта е не да няма конфликти, а изграждане на способността да се наслаждават и радват един на друг, чувствайки се живи, цялостни и приети във връзката.

Как се случва?

Срещите се провеждат в присъствието на двойката, възможно е работа с един или двама терапевта.

Към началото