Психологично консултиране

[vc_row full_width=““ parallax=““ parallax_image=““ bg_type=““ parallax_style=““ bg_image_new=““ layer_image=““ bg_image_repeat=““ bg_image_size=““ bg_cstm_size=““ bg_img_attach=““ parallax_sense=““ bg_image_posiiton=““ animation_direction=““ animation_repeat=““ video_url=““ video_url_2=““ u_video_url=““ video_opts=““ video_poster=““ u_start_time=““ u_stop_time=““ viewport_vdo=““ enable_controls=““ bg_override=““ disable_on_mobile_img_parallax=““ parallax_content=““ parallax_content_sense=““ fadeout_row=““ fadeout_start_effect=““ enable_overlay=““ overlay_color=““ overlay_pattern=““ overlay_pattern_opacity=““ overlay_pattern_size=““ overlay_pattern_attachment=““ multi_color_overlay=““ multi_color_overlay_opacity=““ seperator_enable=““ seperator_type=““ seperator_position=““ seperator_shape_size=““ seperator_svg_height=““ seperator_shape_background=““ seperator_shape_border=““ seperator_shape_border_color=““ seperator_shape_border_width=““ icon_type=““ icon=““ icon_size=““ icon_color=““ icon_style=““ icon_color_bg=““ icon_border_style=““ icon_color_border=““ icon_border_size=““ icon_border_radius=““ icon_border_spacing=““ icon_img=““ img_width=““ ult_hide_row=““ ult_hide_row_large_screen=““ ult_hide_row_desktop=““ ult_hide_row_tablet=““ ult_hide_row_tablet_small=““ ult_hide_row_mobile=““ ult_hide_row_mobile_large=““][vc_column width=“1/1″][vc_column_text]paper_heartsКонсултирането се базира на специфични отношения между двама души, при които единият (Психолог) помага на другия (Клиент) да опознае по-добре своите мисли, чувства и поведение, за да достигне до по ясно разбиране за самия себе си.

Психологичното консултиране е вид краткосрочна психологическа подкрепа и помощ (от една до няколко срещи, с продължителност от 60 мин.) ориентирана към решаването на конкретен проблем и възстановяване на емоционалното равновесие.

Психологичната подкрепа е вид взаимопомощ, в която се изграждат отношения основаващи се на доверие между клиента и психолога.

Процесът на консултиране протича като диалог, разговор, беседа организирани в определени срещи договорени между психолога и клиента. По време на тези консултации заедно анализираме вашите силни и слаби страни, изследваме стереотипи на мислене и модели на поведение, като проверяваме кои ви носят успех и кои представляват трудност за вас и ви пречат. Също така обсъждаме всички значими за вас преживявания, събития, моменти и хора в живота ви.

 

Цели на Психологичното консултиране – с какво могат да бъдат полезни консултациите

Консултирането като специфична професионална дейност в рамките на няколко срещи има за цел да помогне на клиента да разбере по-добре това което се случва не само в заобикалящата го реалност, но също така и в неговия вътрешен свят. Това би помогнало по-ясно да се дефинират проблемите, а също така само с насочване от страна на психолога да се направи съзнателен избор от действия за правилното им разрешаване. В резултат на тези отношения човек може по задълбочено да погледне на ситуацията, като разгледа затрудненията си и от друга гледна точка и по адекватно да определи как влияе на неговия живот. Целта на консултирането (като вид подкрепа и помощ) е да даде възможност на клиента да открие и изясни начина по който функционира в един по дългосрочен план за да достигне до едно по-добро съществуване. В следствие на тези срещи консултанта дава насока как да стигнете до верните отговори по пътя в търсене на самия себе си. Също така целта е за в бъдеще човек да се ориентира по добре в случващото се, като по-лесно преодолява трудностите. И не на последно място как да бадем по-успешни личности във всички сфери на живот и как да вземаме правилните решения за един по-добър живот.

 

Психологичната подкрепа и помощ е полезна когато:

* преживявате труден период свързан с решаването на житейски проблем
* чувствате се постоянно подтиснати и нищо не ви радва
* не ви напуска усещането за безкрайна празнота в живота ви
* без причина преживявате като безпътица досегашното си битие и това ви наранява
* засилващо се чувство на душевни терзания (вина, самокритика, анализиране)
* преследва ви усещане как и дали не бихте могли да пренаредите част от миналото си
* трябва да вземете важно за вас решение и се затруднявате
* имате семейни разногласия ( с партньора, децата, роднини и т.н)
* изолирали сте се от света и близките си
* без причина постоянно сте напрегнат и тревожен
* имате усещане, че сте сам на този свят и никой не ви разбира
* продължително безсъние и състояние на апатия
* измъчват ви най-различни страхове и депресивни състояния
* преживявате скръб от загуба или раздяла с близък човек
* имате затруднения в междуличностното общуване
* чувствате се нереализиран в професионален план
* съпротиви относно ценности, достойнства и морал
* преживявания свързани с любовни разочарования, предателство от страна на приятел, липса на доверие и др.)

 

За какво може да ви помогне психологичното консултиране:

* да придобиете умения за по-бързо и лесно решаване на проблеми

* да познавате и контролирате по-добре своите емоции, мисли и чувства
* да развиете качества, които ще ви направят по-успешни и адаптивни личности както в професионален, така и в личен план
* да се научите да бъдете по-дисциплинирана и креативна личност
* да разгърнете потенциала си и да бъдете по-продуктивни в работа си
* да подобрите междуличностните си отношения
* да подпомогнете личностното си развитие и израстване(способности за самонаблюдение, анализ и самоконтрол)
* да постигате по лесно състояния на емоционално равновесие и душевен баланс
* да преодолявате по-безболезнено деструктивни мисли и вярвания
* да приемете по-леко психическа или физическа болест на вас или член от семейството.

 

Няколко особености, които отличават психологичното консултиране

* консултирането е насочено към здравите страни на личността
* консултирането е ориентирано към хора изпитващи психологически проблеми и трудности, както и към такива стремящи се към личностно развитие
* консултирането е фокусирано към настоящето и бъдещето
* консултирането обикновено е краткосрочна помощ
* консултирането е насочено най-често към проблеми възникващи при взаимодействието на личността със средата
* консултирането се стреме към преструктуриране на поведението на клиента
* консултирането е предимно вербална форма- осъществява се чрез разговор, като невербалните въздействия имат спомагателен характер и служат на общуването
    

Основни принципи на консултирането:

1. Индивидуален подход съобразен с потребностите и нуждите на клиента
2. Внимание и уважение към личността на клиента
3. Отношения между психолога (консултант) и клиента базирани на доверие и емпатия
4. Грижа за благополучието и достойнството към личността на клиента
5. Пълна конфиденциалност

 

Психологичното консултиране и психотерапия

Точната разделителна линия между двете помагащи дейности е невъзможна поради общата им концептуална основа, която прави идентични целите, средствата и резултатите. И при психотерапията и при консултирането целите се намират в рамките на психологическата помощ. Различията са в характера и степента на задълбоченост. Ако се направи опит да се разграничат, като се поставят на двата противоположни полюса, на единия е консултиране, което се занимава с решаването на ситуационни проблеми на съзнателно ниво при здрави хора, а на другия психотерапията – ангажирана с дълбинни проблеми на безсъзнателно ниво, свързани с реконструкция на личността. Също така терапевтичния процес изисква по-продължителен период от време и е по-дългосрочен ангажимент от страна на клиента. Психологическото консултиране е фокусирано към намиране на конкретно решение в настоящата ситуация (тук и сега имам нужда от помощ) и поради това може да се проведе в рамките на една до няколко сесии.

 

Няколко особености, които отличават психологичното консултиране

* консултирането е насочено към здравите страни на личността
* консултирането е ориентирано към хора изпитващи психологически проблеми и трудности, както и към такива стремящи се към личностно развитие
* консултирането е фокусирано към настоящето и бъдещето
* консултирането обикновено е краткосрочна помощ
* консултирането е насочено най-често към проблеми възникващи при взаимодействието на личността със средата
* консултирането се стреме към преструктуриране на поведението на клиента
* консултирането е предимно вербална форма- осъществява се чрез разговор, като невербалните въздействия имат спомагателен характер и служат на общуването.

 [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Вашият коментар

Към началото