психология с душа

списание 8 – декември 2015:
Холистичната АИТ психотерапия съчетава похвати от класическата наука с енергийни методи

Психологията е наука, комплексна колкото и своя предмет на изследване – човека. И докато част от направленията ѝ все още се придържат към един фрагментиран подход, се появяват и нови школи, които еволюират в обратната посока – холистично и цялостно разглеждане на уникалната човешка същност. Предстои да ви запознаем именно с такъв представител на новото поколение психотерапии. AIT е съкратено от Advanced Integrative Therapy – съвременна или напреднала интегративна терапия, но тъй като трудно се превежда в пълното си значение, най-често се използва абревиатурата АИТ. Терапията е съвременна и напреднала, защото добавя или по-скоро връща схващането за съществуване на душата като част от човешката същност.

Това „липсващо звено“ си проправя бавно и полека път обратно в лоното на психологията след повече от век. Душата „си отива“ от западната психология с обособяването ѝ като самостоятелна, отделна от философията, емпирична наука. За отправна точка се приема основаването на първата психологическа лаборатория в Лайпциг през 1897 г. от Вилхелм Вунт. От този момент за достоверни започват да се приемат единствено факти, които могат да бъдат превърнати в цифри, статистически проверени, повторени от всеки друг учен с много сходен резултат. Логично последствие е отпадането на „части“ от човешката същност като дух и душа, които трудно се измерват…

ОТНОВО НА ХОРИЗОНТА

Но спиралата на развитието не стои на едно място. И ето че психолози като основателката на АИТ Аша Клинтън обръщат поглед отново към философията – този път източната, и интегрират разбирането за човешката душа и енергетика към съвременни ефикасни подходи като когнитивно-поведенческата и дълбочинната терапия. Резултатът: цялостна и елегантна система за изцеление на тялото, духа и душата, която зачита и борави с неповторимата индивидуалност на всеки човек. На пръв поглед наподобява други енергийно базирани терапии, но за разлика от по-разпространените АИТ се преподава само на квалифицирани психолози, като нашата събеседничка Десислава Попова – дипломиран психолог и един от малцината АИТ терапевти у нас.

„АИТ е травма ориентирана терапия, според която повечето от настоящите ни проблеми и симптоми, по-леки или по-сериозни, са следствие от първоначална травма или травмиращи модели“ – казва Попова. Не става дума само за ситуационните травми – болезнени събития, а и за продължително неблагоприятно влияние, например недостиг на внимание и любов в детска възраст. Всичко, което фрагментира, т.е. разрушава човешката цялостност.

Според АИТ всяко дълбоко травмиращо събитие създава модел на повтаряне в живота на човек, който има сходна тема и елементи с първопричината. Да вземем за пример жена, която страда от постоянен стрес и депресивни състояния, понеже шефът ѝ не оценява нейната работа. След подробно разглеждане на проблема и АИТ диагностика се оказва, че коренът му е в детските години, когато баща ѝ не е имал време, за да се занимава с нея.

В ТРИ  СТЪПКИ

„В АИТ приемаме, че за да преодолеем една травма, трябва едновременно да се работи върху настоящия проблем, върху основополагащата травма и връзката между тях – обяснява Десислава Попова. – Това е т.нар. модел на тристъпкова трансформация.“

С терапия, обхващаща паралелно трите нива, леко и деликатно се освобождават травматични последици като безпокоящи емоции, негативни вярвания и нагласи, деструктивни желания и фантазии, зависимости, натрапчиви мисли и поведение, енергийни блокажи. Добри резултати се постигат и при по-тежки състояния като фобии, паник атаки, компулсивни разстройства.

Но първата задача е да се установи основополагащата травма. За целта при АИТ се използва комбинация от класическо интервю и приложна кинезиология, позната още като мускулно тестване. „Търси се информация от тялото на клиента и от неговото подсъзнание“ – казва Попова. Не се разчита единствено на директни отговори, защото, от една страна, човек обикновено не е съзнателен за основополагащата травма. Много често той вижда корена на проблема на съвсем друго място или въобще не търси първопричина.

МУСКУЛЕН ТЕСТ

От друга страна, умът е склонен да дава отговори, базирани на вярвания и модели, или пък се стреми към социално угодно поведение (типичен проблем във всички психологически и социологически направления). Затова в АИТ се търси причината и от тялото, което предава едновременно информация от клетъчната и емоционалната памет, от подсъзнанието и несъзнаваното.

Мускулното тестване е разработено от хиропрактика Джордж Гутхарт. Той открива, че част от тялото – обикновено протегната напред ръка, реагира със сила, т.е. не поддава при натиск, когато отговорът на даден въпрос е положителен, и обратното – отслабва при негативен. Например на твърдението „цигарите са полезни за мен“ ръката не би помръднала при положителен отговор и би „омекнала“ за отрицателен при един и същи натиск. „Всички знаем, че като чуем лоша новина, краката ни се подкосяват. Мускулите отслабват рязко и затова обикновено молим някого да седне, преди да поднесем неприятна вест“ – разяснява Десислава Попова.

На тази база АИТ практикуващите се научават да разпознават сигналите на тялото и да стигат до първопричината на даден проблем. Изисква се значителен опит и умение от страна на терапевта, за да може да различава кога умът на клиента се намесва в отговорите на тялото поради пожелателно мислене или други причини. Уловка за тестващия може да е и собственото му его, което открива проекциите на своите очаквания в реакциите на клиента. Но за един добър АИТ терапевт мускулното тестване е ценен помощник.

Заедно с него се използват и АИТ протоколи – база данни от възможни първопричини при даден проблем. Процесът в търсене на първоначалната травма е интригуващ, дава нови познания на човек за самия него – както за осъзнатата, така и за неосъзнатата му страна.
ФИНО И ДЪЛБОКО

Спектърът от основополагащи травми е много широк. Търси се на личностно ниво в цялото минало до най-ранно детство, понякога дори по-назад – в минали животи, но също и на колективно ниво – в историята на предците, родословието и културното наследство. В това схващане АИТ отново надгражда класическите терапии.

След като се установи основополагащата травма, се проверява дали има съпротиви за работа с нея и за преодоляването на проблема. Защото, колкото и невероятно да звучи, твърде често сами се саботираме, без да сме съзнателни за това. Страхът и нежеланието да излекуваме дадена травма или да преодолеем някой проблем не са рядко явление, често човек не е готов да живее с пълния си потенциал. Звучи парадоксално, но силата и свободата могат да са плашеща отговорност. Ако се установят съпротиви, се работи, докато бъдат напълно изчистени.
Едва тогава може да започне същинската тристъпкова трансформация. Процесът е едновременно фин и дълбок. Работи се с утвърждения, които отразяват травмата, и се повтарят в съчетание с допир или почукване по 7-те основни енергийни центъра на тялото. Те позволяват да се въздейства едновременно на физическо, емоционално, поведенческо, психологическо, енергийно и душевно ниво, тъй като са свързани с различни нива и системи в цялостната ни същност. Във физическото тяло те кореспондират директно с главните нервни ганглии, разположени около гръбначния стълб. Същевременно всеки център отговаря за определена физиологична система, както и за определен тип спомени и емоции.

ТОЧКА ПО ТОЧКА

Освен със 7-те основни чакри в АИТ се работи с още 6 спомагателни центъра: на брадичката, за да се обхванат стеснението, срамът, унижението; вторичните центрове отстрани на ключиците (дясно – мъжко, аспект на даването, ляво – женско, аспект на получаването); гънките между бедрата и коремната област (дясно – мъжко, вземане, ляво – женско, даване). Добавен е и центърът на пъпа като обединителна точка на тяло, душа и дух, като място, където е фокусирана телесната енергия.

„Клиентът поставя едната си ръка на център, който заедно с терапевта е определен като най-тясно свързан с травмата, а с другата започва да преминава последователно през всички изброени точки, повтаряйки утвърждението“ – обяснява Десислава Попова и на практика ми показва как работи АИТ терапията. Впечатлена съм колко ловко балансира между логическите заключения и интуитивните прозрения. Търсим най-подходящата фраза, която най-точно отразява проблема, над който работим. При следваща среща споделям наблюдението си, че дълбоки травматични пластове са се разместили в положителна посока без катарзисни състояния, без да трябваше да преживявам травмата наново, съвсем фино, почти като на игра. Попова обяснява, че това е типично за АИТ. Но и тук може да се мине през по-дълбоки емоционални състояния – според ситуацията, нуждата, неповторимата човешка уникалност. „Но като цяло практиката показва, че е по-фин метод, защото работи холистично“ – обобщава терапевтът. Терапията е ефективна и за това да се прекъснат невронните пътеки в мозъка, които свързват определени ситуации, модели, симптоми с основополагащата травма. Това е основният подход в поведенческата терапия, призната като най-успешна и щадяща в съвременната психология въобще. Но АИТ не спира дотук, а се задействат процеси в паметта на цялото тяло, както и на енергийно ниво.

След като се изчисти основополагащата травма, започва да се работи над връзката с настоящата и с проблема тук и сега. За десерт след добре свършената нелека работа идва процесът по зареждане. Пак по центровете се повтаря утвърждение с градивен заряд, което „заема“ освободеното от травмата място. Символично казано – щом сме оплевили градината, нужно е да засадим нови семена, за да подсилим и подсигурим пътя към здравето.

Тръгвам си от кабинета на Десислава Попова заредена, повтаряйки си наум утвърдителната фраза, която бяхме избрали за мен. Няколко месеца след сеанса мога да кажа, че неговите семенца вече са се превърнали в здрави, жилави кълнове, които растат и се развиват, но и не забравям редовно да поливам.

„Потвърждава го опитът ми, а и не само моят – обобщава Десислава Попова. – При работа с АИТ има добри резултати както при определени теми, т.е. да се ползва краткосрочно, когато има проблем, така и в дългосрочен план като спътник в израстването и развиването на човешкия потенциал.

Вашият коментар

Към началото