Семейно консултиране

Липсата на подкрепа и близост в семейната среда е болезнена за всички, често се дължи на взаимни разочарования, непосрещнати очаквания и липса на достатъчно индивидуално пространство в системата. Добре е да се работи с всички членове на семейството. Възстановяваме открито общуване, преработваме потиснати негативни емоции. Разглеждаме на динамиката в семейната система и търсим нови начини за свързване.

Към началото