Учените откриха: Щастливите и успешни хора могат да се разпознаят и по мозъка

Учените откриха интересна връзка между щастието, приходите, нивото на образованост и връзките в мозъка.

В ново изследване, 461 изследвани лица се подлагат на различни тестове, определящи показатели като: задоволство от живота, доходи, образование, памет, речников запас, както и основни положителни личностни характеристики, като спокойствие и оптимизъм.

След това на база на образна диагностика се изготвят индивидуални карти, илюстриращи невронните връзки в мозъка. Така систематизирани, връзките между отделните дялове в мозъка и се съпоставят с данните от показателите за стил на живот и личностни характеристики.

Анализът показва, че хората с добър стил на живот и поведение имат по-силни и здрави връзки между мозъчните дялове свързани с памет, език, въображение. Оказва се, че хората с позитивен стил на живот имат различна функционална свързаност на мозъка в сравнение с тези, с негативен.

Учените установяват, че могат да позиционират всеки от участниците по своеобразна позитивно негативна ос, което от своя страна може да бъде условие за да се предскажат и други личностни черти.

Един от изследователите, Р.Смит споделя: “Открихме, че тази позитивно-негативната ос, комбинираща много аспекти от индивидуалния стил на живот, опитност и способности е отразена и запечатана в мозъка.”

Какво значи всичко това?

Може би, че човешките индивидуални черти, уникална картина на мозъчните връзки и събитията в живота са повече свързани, от колкото предполагаме и все пак  изследването не доказва причинно следствени връзки между едното и другото.

Вашият коментар

Към началото