G222: “Свързването родител дете – магията да бъдем заедно” “G222” са ежемесечни тематични вечери, организирани от Българския институт по гещалттерапия (БИГТ), които да представят на широката публика по интерактивен начин теми от терапевтичната практика, през гещалтистката парадигма. “G222” се провеждат всеки втори Вторник от месеца за два часа в G-център за обучение […]

Когато видим болката красива

Когато видим болката красива – какво представлява психотерапията? Кинцуги (яп. 金継ぎ —спояване със злато), японско изкуство споява счупени парчета керамика със злато и ги превръща в изящни произведения. Философската основа се базира на това, че счупените парчета са неделима част от историята на предмета и не заслужават да бъдат замаскирвани и забравяни. Тази символика представя прекрасно […]

Магията да бъдем заедно

Искам да споделя някои мои виждания и размисли за партньорските отношения с човекът “до нас”, за това как могат да бъдат формирани на една по-различна основа, която бидейки странна на пръв поглед би могла да донесе по-голяма стабилност и близост във връзката. Тук няма да се спирам на безбройните фактори за това, каква е причината […]

Към началото