AIT

aitAdvanced Integrative Therapy (AIT) е терапия която съчетава в себе си травма-ориентираната терапия, дълбинната психодинамична психология, когнитивната терапия, телесно-ориентирана психотерапия, както и трансперсоналната и енергийната психология в една пълноспектрова, последователна, ясно структурирана, терапевтична система, насочена към изцелението на ума, тялото и душата, взимайки предвид уникалността на отделната личност.

АIТ е динамична психотерапия, предлагаща бързи ефективни и трайни резултати при работа с широк спектър от психологиески, психосоматични разстройства и духовни кризи.

AIT вплита концепциите на западната психология и психотерапия, източните възгледи за енергиите и съзнанието, както и учения като психоневроимунологоя и принципи на квантовата физика. Притежава богат инструментариум и е построена върху аспекти от различни психотерапии – Юнгианска аналитична перспектива и концепцията за архетипите, Когнитивна терапия и аспекта за важността на трансформирането на негативните мисловни модели и др.

Подходът към човека е холистичен, разглеждайки го като интегрална същност от взаимосвързани тяло, психика, енергия и дух. Отдава се внимание на всеки аспект от човешката съшност с цел хармонизиране на дисбалансите, настъпили в следствие на травмиращи преживявания.

Съгласно възгледите на AIT всяко дълбоко травмиращо събите създава ait1модел на повтаряне в живота на човек, което има сходни тема и елементи. Прекъсване на този модел се получава след освобождаване на негативното влияние от първоначалната травма, работа с настоящата травма, както и третиране на връзката помежду им. Това е т.н. модел на три стъпкова трансформация. Разглеждат се и се трансформират основните вярвания, формирани в следствие на травмата. В AIT се работи с 13 енергийни центъра в човешкото тяло и по този начин се спомага за раздвижване на енергията, заключена в травматичните емоции, усещания, вярвания и поведение. Прилагат се и протоколи за развиване на потенциала на човек, като например развиване на самоувереност, състрадание, любов, смелост и т.н.

AIT има широкоспектърна перспектива – в отделни случай е възможно да се стигне и да се работи върху травма в перинаталния период, от минал живот, свързана с историята на предците и родословието, или с културната история.

Опитът при работа с AIT показва резултати, като освобождаване от негативните емоции, усещания, вярвания и нежелано поведение и постигане на цялостност в човешката същност без необходимостта от продължителна терапия.

Вашият коментар

Към началото