Как работи нашият мозък?, част 2

Медитацията Влиянието на медитацията върху човешката психика и здраве е любима тема на учените през последните години и се доказват цял набор от ползи.

Светът на сънищата и осъзнатото сънуване

Нашата култура принципно игнорира света на сънищата и все пак те са част от нашия живот. Сънища По време на будно състояние нашата реалност се формира до голяма степен от сетивната информация, постъпваща от външния свят, примесена със собствената ни вътрешна информация. По време на сън входящата информация от вън се редуцира и моделът на […]

Към началото