Организационни тренинги

Интересни и забавни тренинги, които съчетават в себе си теоретична и преживелищна част, комбинирани с цел постигане на оптимални резултати. Груповите тренинги се провеждат в малки групи ­ до 15 души и целят себепознание и изграждане на различни умения ­ емоционален мениджмент, комуникационни умения и работа в екип, управление на стреса и др. Изготвяме и оценка за […]

Към началото