EMDR

E M D R – Терапията, която помага да се освободим от душевната болка, която носим в спомените си.

Бързо действащ и признат в академичните среди, наред с класическите школи, този наглед нестандартен метод успява да се разпространи благодарение на уникалните резултати, подкрепени научно с голям брой емпирични доказателства.

Н А Ч А Л О Т О

Всичко започва през 1987 г., когато американската психоложка Francine Shapiro, разхождайки се в парка, размишлява върху болезнено събитие в живота си. В същото време, тя забелязва, че когато движи очите си по определен начин неприятните чувства сякаш намаляват. Очните движения наподобявали очните движения в REM фазата на съня – фазата, в която имаме съновидения. През 1989 г. започнали редица експерименти и контролирани изследвания с доброволци, които “преработвали” неприятни събития по този начин.

През 1990 г. Shapiro събира достатъчно данни и официално създава методика, наречена EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) или десентизация и преработка чрез очни движения. Както всичко нестандартно, излизащо от общо-възпиетата психотерапевтична рамка, със своята оригиналност EMDR среща доста съпротива. Това допринася за увеличаване на изследванията и откриването на  по-изненадващи резултати.

Започва прилагането й при ветерани от войната, страдащи от ПТСР (пост травматично стресово разстройство), при хора преживели катастрофи, травмиращи събития, физическо и сексуално насилие, раздяла, загуба.

През 2004 г. EMDR е призната за най-ефективната терапия за такива проблеми от американската психиатрична организация.

Продължава да се развива сферата на приложение и да се правят нови опити – прилага се в сферата на тревожност, паник атаки, обсесивно-компулсивно разстройство, хранителни разстройства, фобии, депресии, подобрява усещането на човек в сфери – училище, работа, спорт, бизнес, помага при най-разпространената фобия – страх от говорене пред публика.

За травми се приемат и обработват събития, които имат дълготраен вреден ефект върху човека и са допринесли за формиране на негативни ирационални вярвания. Прилага се при деца, преживели насилие, всякакви видове кризисна интервенция. Работи се с всякакви спомени – дори фантазни – които често присъстват в ранното детство.

През 2013 г. EMDR (заедно с когнитивно-поведенческата терапия) е препоръчана като най-добра терапия за деца, юноши и възрастни преживели травми и страдащи от ПТСР (пост-травматично стресово разстройство).

В Ъ Т Р Е  В  М О З Ъ К А

Изследвания на клиенти, преминали през EMDR терапия показва какво се случва на ниво мозъчна активност.  

Изследвания с fMRI (функционален ядреномагнитен резонанс) илюстрират промяната на ниво мозъчна активност преди и след една EMDR сесия. Преди сесията изследваните лица, мислейки за травматичното събитие имат повече активност в лимбичната система (мозъчния дял, отговарящ за емоциите), а след преработката активността преминава в кората на мозъка (мисълта).  Това нагледно обяснява как след “преработката” събитието не носи на човека този дискомфорт, който изпитва първоначално.

С помощта на други изследвания с ядреномагнитен резонанс се установява, че освен очни движения за терапия могат да се ползват и други видове билатерална стимулация (последователно стимулиране на двете хемисфери на мозъка, мозъчните полукълба) като звукова, тактилна – с потупвания.

Друг любопитен факт е, че в Америка, хората подлагащи се на EMDR терапия задължително подписват декларация, че не са свидетели по дело – в противен случай има опасност да променят възприятието си на съответното събитие и да дадат погрешна информация в съда.
М И Н А Л О  Н А С Т О Я Щ Е  Б Ъ Д Е Щ Е

Стремежът на EMDR е да намали максимално дискомфорта от събитията, носени в нашите спомени с помощта на т.н. адаптивна преработка на информацията. Преработката обхваща три сфери – минало, настоящи отключващи фактори и бъдеще. Възможността за създаване на модел за бъдещето е ценен, чрез него можем да “закодираме” позитивни вярвания за определени ситуации, които ни затрудняват и тревожат. Работата с бъдещето също е своеобразна работа със спомените, защото то присъства под някаква форма в нашите паметови мрежи и ние можем да работим с него по същия начин, както и с миналото и настоящето.

По аналогичен начин се преработват сънища – особено ако имаме повтарящи се кошмари.

Във виртуалното пространство дълго време не са били допускани записи на EMDR сесии с цел да се предпазят хората от злоупотреба. Сега в youtube могат да се намерят доста материали за това, и все пак искам да предупредя читателите, че това е много мощен инструмент и не е добре да си играем с него. Сесии трябва да се провеждат само от специално обучени терапевти, в противен случай може да има обратен ефект.

EMDR терапията има смелостта да твърди, че дори една сесия прави промени в живота на човек.

Вашият коментар

Към началото