G222: “Свързването родител дете – магията да бъдем заедно” “G222” са ежемесечни тематични вечери, организирани от Българския институт по гещалттерапия (БИГТ), които да представят на широката публика по интерактивен начин теми от терапевтичната практика, през гещалтистката парадигма. “G222” се провеждат всеки втори Вторник от месеца за два часа в G-център за обучение […]

Когато видим болката красива

Когато видим болката красива – какво представлява психотерапията? Кинцуги (яп. 金継ぎ —спояване със злато), японско изкуство споява счупени парчета керамика със злато и ги превръща в изящни произведения. Философската основа се базира на това, че счупените парчета са неделима част от историята на предмета и не заслужават да бъдат замаскирвани и забравяни. Тази символика представя прекрасно […]

Магията да бъдем заедно

Искам да споделя някои мои виждания и размисли за партньорските отношения с човекът “до нас”, за това как могат да бъдат формирани на една по-различна основа, която бидейки странна на пръв поглед би могла да донесе по-голяма стабилност и близост във връзката. Тук няма да се спирам на безбройните фактори за това, каква е причината […]

Окситоцин – хормонът на любовта и прегръдките

Връзка между психика и биохимия на тялото Окситоцинът, без съмнение, би могъл да се нарече “хормон на любовта”. Той предизвиква широк спектър от физически и психологични ефекти при хората. Той влияе пряко върху поведението. Произвежда се в мозъка (в хипоталамуса) и от там се складира и секретира в кръвта чрез хипофизата. Рецепторите, които “улавят” наличието […]

EMDR

E M D R – Терапията, която помага да се освободим от душевната болка, която носим в спомените си. Бързо действащ и признат в академичните среди, наред с класическите школи, този наглед нестандартен метод успява да се разпространи благодарение на уникалните резултати, подкрепени научно с голям брой емпирични доказателства. Н А Ч А Л О […]

Гещалт терапия

Гещалт терапия … Гещалт терапията представлява своеобразна амалгама от източни и западни идеи, започвайки от древните учения за дзен и даоизъм, от осъзнаването на момента и присъстването изцяло в него; преминавайки през теориите на феноменологията и екзистенциализма, които привнасят проясняване без интерпретации и чувството на свобода, породено от правото на избор; възприемайки идеите на Курт […]

Multitasking / мултитаскинг

  Определяш ли се като мултитаскър? С какво друго се занимаваш, докато четеш ли тази статия ? следиш новините по телевизията говориш по телефона, пращаш смс на приятел ? Този вид разпределеност на вниманието става все по-полулярно в съвременния свят, особено сред младежта. Изследвания на фондацията Кайзер показват средно дневното време прекарано от децата 8-18 г. […]

Към началото