Гещалт терапия

Гещалт терапия … Гещалт терапията представлява своеобразна амалгама от източни и западни идеи, започвайки от древните учения за дзен и даоизъм, от осъзнаването на момента и присъстването изцяло в него; преминавайки през теориите на феноменологията и екзистенциализма, които привнасят проясняване без интерпретации и чувството на свобода, породено от правото на избор; възприемайки идеите на Курт […]

Multitasking / мултитаскинг

  Определяш ли се като мултитаскър? С какво друго се занимаваш, докато четеш ли тази статия ? следиш новините по телевизията говориш по телефона, пращаш смс на приятел ? Този вид разпределеност на вниманието става все по-полулярно в съвременния свят, особено сред младежта. Изследвания на фондацията Кайзер показват средно дневното време прекарано от децата 8-18 г. […]

Към началото