Мозъчна активност

Мозъкът на човек се състои от милиони неврони.
Всички те генерират електрични импулси. Тези неврони работят заедно в синхрон, и през синапсите си предават електрически потенциали.

Колкото повече неврона работят в синхрон, толкова по-голям е потенциала (амплитудата) на електрическата осцилация, измерена в микроволти. Колкото по-бързо работят невроните заедно, толкова е по-висока честотата на осцилациите, измервана в херцове. Така тези два параметъра – амплитуда и честота са основните характеристики на мозъчните вълни.
Тези слаби електрически сигнали могат да се измерват с помощта на сензори, закрепени върху главата. След провеждането на сигнала през декодираща апаратура, той се изпраща в компютър и се анализира. Това се нарича Електроенцефалография – EEG.

 

Мозъчни вълни, честоти и функции

Човек може да развие пълния си потенциал, само когато оптимално структурира мозъчните си вълни и централната му нервна система е балансирана.

Един оптимално функциониращ мозък, със стабилна нервна система произвежда един специфичен модел на мозъчна активност, към който различните състояния на съзнанието гъвкаво да се напасват.
Всяко състояние на съзнанието (сън, отпуснатост, концентрирано внимание) е свързано с определен модел на мозъчна активност.


peace_22

над 30 Hz Gама
В обхвата 30- 40Hz Гама честотата е най-бързия ритъм на мозъчна дейност, отговаря на пикова дейност, както и се появява по време на творчески процеси.

12,5 – 30 Hz Бета
Генерира се естествено, когато се намираме в будно състояние и съзнанието е насочено навън. Активна при познавателните процеси – възприятие, мислене, концентрирано внимание, взимане на решения. В по-високите честоти на обхвата 20-30 Hz се свързва с повишени емоционални състояния като стрес, тревоги, страхове и др.

7.5 – 12.5 Hz Aлфа
Този обхват е характерен за състояние на спокойствие, почивка, визуализации, позитивна мисъл и пасивно внимание. Алфа се увеличава при затваряне на очите. Тя е портал между съзнание и подсъзнание.

3.5 -7.5 Hz Tета
Tета е ниво на подсъзнателен ум, налично по време на сън или на дълбока медитация. Tета вълните са характерни за състоянието, при което отпуснатия и успокоен ум преминава в сънливост, за съновиденията; за това междинно състояние между сън и будност, често придружено с неясни ментални картини. Tета e преход към несъзнателното, блянове, свободни асоциации, скрити познания, както и креативно вдъхновение. По време на пребиваване в Тета, мозъкът пренарежда събитията от кратковременната памет и ги затвърждава в дълговременната.

0.5-3.5 Hz Делта
Oтговаря на нивата на несъзнателния ни ум, инстинктите. Състоянията с доминираща делта са дълбок сън и кома.

За моделите на EEG се включва и един допълнителен честотен обхват т.н. сензомоторен ритъм –(SMR) 12-15 Hz отговарящ за състояние на релаксирано очакване, позитивност.

Всички вълни (ритми) присъстват едновременно в мозъка. Интересна е зависимостта, че колкото повече се забързват осцилациите (честотите), толкова повече намалява амплитудата им в микроволти. Така че делта ритмите, които са най-бавни имат на-голяма амплитуда, а бета и гама ритмите, които имат висока честота имат по-малка амплитуда.

В сегашния стресиран и забързан живот у хората се среща най-често преобладаваща честота в Бета спектъра. За нуждите на здравето е нужно човек да се е научил и да знае как да произвежда повече алфа вълни, за да може когато има нужда да се откъсва от реалността и да си отпочива. Добре е човек да познава добре мозъчната си дейност и да може да се превключва от един режим на друг в зависимост от желанието му и съответната нужда. Алфа ритмите се увеличават с помощта на ЕЕГ-биофийдбек, с различни релаксации, визуализации и медитативни упражнения.

Вашият коментар

Към началото