Организационни тренинги

Интересни и забавни тренинги, които съчетават в себе си теоретична и преживелищна част, комбинирани с цел постигане на оптимални резултати. Груповите тренинги се провеждат в малки групи ­ до 15 души и целят себепознание и изграждане на различни умения ­ емоционален мениджмент, комуникационни умения и работа в екип, управление на стреса и др. Изготвяме и оценка за проблемните моменти в организацията, стратегии за справяне с тях и засилване на екипния дух, както и програма, по която да работим. Предлагаме и индивидуален коучинг на служители, когато някой член на екипа има нужда от специално внимание.
Теоретичната парадигма на обученията се основава на философията на гещалт психотерапията, съчетани с елементи от психодрама.Себепознанието дава възможност на всеки да използва своите силни страни в каузата, за която работи.

Вашият коментар

Към началото